Uitdeuk-hamers, tassen en lepels

Uitdeukhamers hebben vaak een licht gebold oppervlak, daar je met een 100% vlakke hamer ook 100% haaks moet kloppen ter voorkoming van randafdrukken.
Deze hamers worden hieronder aangegeven met 'bijna vlak'. Hamers aangegeven met lichte bolling hebben iets meer radius. Hamers aangeduid als vlak zijn 100% vlak

Planeer-/Rechte Penhamer 330 gr.
F527 Eenheid 1 stuk
Prijs € 48,00 ex. btw
Dwars-pen planeerhamer 300 gr.
F515 Eenheid 1 stuk
Prijs € 35,89 ex. btw
Lange Punthamer 450 gr.
F522 Eenheid 1 stuk
Prijs € 41,75 ex. btw
Korte Punt-/ planeerhamer 310 gr.
F523 Eenheid 1 stuk
Prijs € 43,15 ex. btw
Planeerhamer 300 gr.
F502 Eenheid 1 stuk
Prijs € 40,51 ex. btw
stompe planeerhamer - 340 gr.
F506 Eenheid 1 stuk
Prijs € 45,51 ex. btw
Dwarspen Rekhamer 450 gr.
F504 Eenheid 1 stuk
Prijs € 50,01 ex. btw
Bolle dwars-penhamer 500 gr.
F513 Eenheid 1 stuk
Prijs € 39,80 ex. btw