Hand - Klinkgereedschap

Rivet Punch - Ophaler 2 mm.
5000-02 Eenheid 1 stuk
Prijs € 4,79 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 3 mm.
5000-03 Eenheid 1 stuk
Prijs € 4,79 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 4 mm.
5000-04 Eenheid 1 stuk
Prijs € 5,25 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 5 mm.
5000-05 Eenheid 1 stuk
Prijs € 7,41 ex. btw
Rivet Punch -Ophaler 6 mm.
5000-06 Eenheid 1 stuk
Prijs € 8,02 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 7 mm.
5000-07 Eenheid 1 stuk
Prijs € 9,56 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 8 mm.
5000-08 Eenheid 1 stuk
Prijs € 10,83 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 9 mm.
5000-09 Eenheid 1 stuk
Prijs € 11,73 ex. btw
Rivet Punch - Ophaler 10 mm.
5000-10 Eenheid 1 stuk
Prijs € 13,35 ex. btw